Nastava


2007.-2021.: Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb

 • izabran u zvanje Viši predavač – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2009)
 • izabran u zvanje Profesor visoke škole – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2014)
 • izabran u zvanje Predavač – u polju ekonomija / grana organizacija i menadžment (2011)
 • izabran u zvanje Viši predavač – u polju ekonomija (2015)
 • izabran u zvanje Profesor visoke škole – u polju ekonomija (2019)
 • izabran u zvanje Profesor visoke škole u trajnom zvanju profesora visoke školeu polju sigurnosne i obrambene znanosti (2019)

•Nositelj i izvoditelj nastave na šest obveznih kolegija:

Preddiplomski stručni studij Kriminalistika:

Policijski menadžment
Gospodarska kriminalistika
Suzbijanje korupcije

Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika:

Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta
Strategijski menadžment
Upravljanje ljudskim potencijalima


2010.-2021.: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti, Diplomski sveučilišni studij forenzike, Modul: Financijsko-računovodstvena forenzika, Split

 • izabran u zvanje Viši predavač – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2012)
 • izabran u zvanje Docent – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2017)
 • vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Gospodarski kriminalitet

2018.-2019.: Sveučilište u Rijeci, Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje

 • nositelj i izvoditelj nastave na kolegiju: Fiskalni kriminalitet

2016.-2020.: Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo, Diplomski studij: Poslovno upravljanje – MBA, smjer: Porezi i poslovno pravo, Zagreb

 • nositelj i izvoditelj nastave na kolegiju: Gospodarsko kazneno pravo

2005.-2008.: Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb

 • izabran u zvanje Predavač – u polju ekonomija (2005)

2001.-2007.: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb

 • izabran u zvanje Asistent visoke škole – u polju ekonomija (2002)

 

Skip to content