Nastava


2010.-2017.: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti, Diplomski sveučilišni studij forenzike, Modul: Financijsko-računovodstvena forenzika

  • izabran u zvanje Viši predavač – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2012)
  • izabran u zvanje Docent – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2017)
  • vanjski suradnik u nastavi na kolegiju Gospodarski kriminalitet

2007.-2017.: Policijska akademija – Visoka policijska škola, Zagreb

  • izabran u zvanje Viši predavač – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2009)
  • izabran u zvanje Profesor visoke škole – u polju sigurnosne i obrambene znanosti (2014)
  • izabran u zvanje Predavač – u polju ekonomija / grana organizacija i menadžment (2011)
  • izabran u zvanje Viši predavač – u polju ekonomija (2015)
  • Nositelj i izvoditelj nastave na pet obveznih kolegija:

Preddiplomski stručni studij Kriminalistika:

Ekonomika poslovanja i kriminalitet
Policijski menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika:

Metode suzbijanja gospodarskog kriminaliteta
Strategijski menadžment
Upravljanje ljudskim potencijalima


2016.-2017.: Visoko učilište EFFECTUS – visoka škola za financije i pravo, Diplomski studij: Poslovno upravljanje – MBA, smjer: Porezi i poslovno pravo, kolegij: Gospodarsko kazneno pravo


2005.-2008.: Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb

  • izabran u zvanje Predavač – u polju ekonomija (2005)

2001.-2007.: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Nastavni centar Zagreb

  • izabran u zvanje Asistent visoke škole – u polju ekonomija (2002)